ÅPEN FOR ALLE; MASTER CLASS OG FROKOSTSEMINAR OM REISESIKKERHET
OG DIGITALE HJELPEMIDLER
24 august 2022 – Start klokken 07:30 og varer frem til 09:30
Nedre Skøyen v. 2, Oslo – Hos Multiconsult
For alle virksomheter er det avgjørende å forstå og, så langt det lar seg gjøre, forutse potensielle helse- og sikkerhetsrisikoer som forretningsreisende, utstasjonerte eller lokalt ansatte kan bli utsatt for. Virksomheter er derfor forventet å ha et system og prosesser på plass for å beskytte ansatte og sikre forretningsvirksomheten. Digitale løsninger vil ha en en nøkkelrolle for å automatisere og bidra til å gjøre dette mulig 24/7/365.

Vi inviterer derfor til et åpent arrangementet hvor vi vil demonstrere beste praksis og hvordan digitale verktøy hjelper organisasjoner med:

  • Gi ledere og reisende 24/7 tilgang til pålitelig informasjon før, under og etter reiser
  • Forstå risiko slik at man kan ta riktige beslutninger
  • Tilgang til og bruk av varsler ved hendelser som (kan) påvirke reisende
  • Sette definerte ressurser i stand til å forstå risikoeksponering for reisende, kommunisere med dem og gi assistanse når hendelser oppstår
  • Operasjonalisere og automatisere policyer og prosedyrer
  • Ivareta og oppfylle arbeidsgivers omsorgsplikt i samsvar med den nye ISO 31030-veiledningen for reisesikkerhet
Arrangementet finner sted hos Muticonsult i Nedre Skøyen v. 2, Oslo fra 7:30 til 9:30 onsdag 24 august. Multiconsult er selv aktive brukere av reisesikkerhetsløsninger fra International SOS. Vi setter derfor veldig pris på at de vil dele sine erfaringer og hvordan de bruker digitale verktøy for reisesikkerhet i sin virksomhet. Vi serverer frokost slik at deltagerne kan gå videre til jobb mett og inspirert!
For å registrere deg vennligst fyll ut og send inn skjemaet
Event teamet
Tore Njaa, Business Development Manager,
International SOS, Norway
Hans Petter Kompen, Key Account Manager,
International SOS, Norway
Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål eller trenger mer informasjon. Vi ser frem til å se deg på arrangementet. 

Med vennlig hilsen,

International SOS, Norway