HELIKOPTERKURS
24.05.2024 | 9:00 - 15:00 | Kokstadflaten 31, 4.etg, Kokstad

Mange opplever uro, ubehag eller bekymringer når de skal fly helikopter til og fra jobb i Nordsjøen. International SOS har utviklet et helikopterkurs som skal hjelpe offshorearbeidere å mestre helikopterturen bedre.

Kurset ledes av både en erfaren helikopterpilot og en psykolog. I løpet av kurset vil du lære om helikopter, helikopterflyging og hvordan lufttrafikken er organisert. Du vil også lære om egne reaksjoner og få konkrete mestringsstrategier for å få en bedre opplevelse av helikopterturen. 

Selve kurset passer alle, også de som ønsker å få mer kunnskap om helikopterflyging og psykologiske mestringsstrategier.

Her er en tilbakemelding fra en tidligere kursdeltager på akkurat dette kurset:
 «Jeg synes kurset var veldig bra med veldig god og detaljrik tyngde. Jeg ble ikke overrasket over at det er mange og omfattende rutiner for helikoptertransport, men det var fint å få det forklart og demonstrert. Innlegg fra Arbeidspsykolog var og veldig nyttig og kan brukes i alle sammenhenger, ikke bare konkret helikoptertransport» 

Pris per deltaker 7990,- 

For å delta på kurset på Kokstad den 24.05.2024, vennligst registrer deg under. 

Det er få tilgjengelige plasser så ikke vent for lenge med påmelding. 

Vel møtt til kurs! 

For mer informasjon om kurset, vennligst klikk her eller kontakt Kristin Hammerstad


© 2024 International SOS